“Je hebt geen ‘echte’ klachten, het zit allemaal tussen je oren”

Hoe cliënten met behulp van een thuiscoach vaardigheden in de praktijk leren toepassen.  

Klachten ervaren zonder medische oorzaak

“Zorgverleners zien cliënten met een (vermoeden van een) somatisch-symptoomstoornis vaak als lastig, ten minste: dat is wat ik vaak hoor”, vertelt Maaren Jansen, thuiscoach bij MBB Zwolle. “Dat is ook begrijpelijk”, vervolgt ze. “Aangezien er vaak geen medisch aanwijsbare oorzaak te vinden is, kunnen ze klachten van een cliënt onvoldoende verklaren. Toch helpt dit hen niet. Onze cliënten horen regelmatig van zorgverleners dat de klachten ‘tussen hun oren zitten’ of ‘wel meevallen’. Hierdoor voelen ze zich onbegrepen en niet serieus genomen.”

Volgens Maaren is het belangrijk dat zorgverleners cliënten helpen om hun klachten te leren begrijpen. “Bij MBB Zwolle nemen we onze cliënten serieus. Hoe verschillend hun klachten ook zijn, ze zijn allemaal onverklaarbaar, houden voor een langere tijd aan en schoppen het leven flink in de war. De oorzaak van de klachten komt in de meeste gevallen door een heftige gebeurtenis uit het verleden. De manier waarop cliënten in het begin met de situatie omgingen werkte toen misschien goed, maar nu niet meer. Wij proberen samen met hen te zoeken naar de oorzaak van de klachten, zodat we deze kunnen veranderen. Zo kunnen we hun klachten verhelpen.”

Gedragsverandering door doelen stellen

De grootste uitdaging voor Maaren is om het gedrag van mensen te veranderen. “In mijn werk ligt de focus van het herstelproces voornamelijk op gedragsverandering. Ik kijk samen met cliënten hoe ze de vaardigheden uit de sessies makkelijker kunnen uitvoeren in hun dagelijks leven”, legt Maaren uit. “Daarvoor kom ik ook bij mensen thuis, want zo heb ik veel meer zicht op hun functioneren. Door middel van gesprekken en oefeningen in de praktijk werk ik samen met cliënten naar het doel dat zij hebben gesteld. Dit is bijvoorbeeld het creëren van een gezonde dagstructuur of het leren aangeven van grenzen.”

“Wanneer ik als thuiscoach bij een behandeling wordt betrokken, is afhankelijk van de hulpvraag en wat er nodig is op sociaal-maatschappelijk vlak”, vertelt Maaren. “Tijdens de behandeling zorg ik dat het probleem van cliënten niet centraal staat, maar kijken we naar de manier waarop ze hiermee omgaan. Vaak is het voldoende dat ik één keer in de twee weken langskom. We kijken dan hoe het met cliënten gaat en hoe ze functioneren in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld binnen het gezin, op het werk of op andere sociaal-maatschappelijke vlakken.”

Neem de cliënt serieus

De thuiscoach helpt cliënten met een somatisch-symptoomstoornis dus om de vaardigheden die ze bij de psycholoog en psychomotorische therapeut leren, in te zetten in hun dagelijkse praktijk. Zo komen tijdens een behandeling van MBB Zwolle alle aspecten aan bod: psychologische, lichamelijke en sociale. Volgens Maaren ligt daar de kracht van MBB Zwolle: “We erkennen de klachten van de cliënt. Mijn tip aan alle zorgverleners is om dit ook te doen. Neem de impact die de klachten hebben op het dagelijks functioneren van de cliënt serieus. Alleen zo kunnen we de zorg voor cliënten verbeteren.”

Contact

Wil je meer informatie over de thuiscoach, behandeling of MBB Zwolle? Neem gerust contact met ons op via info@mbbzwolle.nl.