Vergoeding

MBB Change is een specialistische GGZ instelling, ook wel sGGZ-instelling genoemd. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Hier kan dus iedereen gebruik van maken. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering, met uitzondering van het eventuele vrijwillige en wettelijk verplichte eigen risico. Wil je toegang krijgen tot onze zorg? Dan heb je een verwijzing nodig van een huisarts, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater, bedrijfsarts of medisch specialist.

Factuur zelf indienen

Zit je bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben? Dan ontvang je van ons de gehele factuur. Deze moet je zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar. 

MBB factureert conform de vastgestelde tarieven van de NZa en stuurt de facturen aan het eind van de behandelmaand. 

Sommige zorgverzekeraars betalen niet rechtsreeks aan MBB, dan krijg je zelf een factuur van ons. Deze dien je zelf z.s.m. in bij jouw verzekeraar. Als de verzekeraar het vergoede bedrag heeft overgemaakt op jouw rekening, dan maak je dit bedrag z.s.m. over aan MBB. Je hoeft het dus niet voor te schieten. Je stuurt het bewijs van betaling van jou aan MBB én het overzicht van de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kan de financiële administratie met je meekijken of er nog correcties op de factuur moeten plaatsvinden.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa helpt hieraan mee door omschrijvingen van de behandelingen (prestaties) vast te stellen. Voor bepaalde behandelingen gelden maximumtarieven. Dat zijn de NZa-tarieven waar instellingen zich aan moeten houden bij het bepalen van het instellingstarief.

Machtiging aanvragen

Soms is na de intake een machtiging nodig van de verzekeraar voordat er gestart kan worden met het behandeltraject. Dit is het geval bij de zorgverzekeraars (inclusief labels) die hieronder staan.

  • Zorg en Zekerheid (sublabel: AZVZ)
  • A.S.R (sublabel: Ditzo)
  • ONVZ (sublabel: VvAA)

Na een positief behandeladvies start de casemanager van MBB de machtigingsprocedure bij jouw verzekeraar. De documenten worden opgestuurd die daarvoor nodig zijn. Jij krijgt een kopie van deze mail zodat je altijd op de hoogte bent van de procedure. Jij krijgt als cliënt van de zorgverzekeraar bericht over het wel of niet toekennen van de machtiging om bij MBB te starten. Zodra er een machtiging aanwezig is, kan jouw traject bij MBB worden ingepland.

Nog vragen?

Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit met de vergoeding? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen!

Behandelkosten