Vergoeding

MBB Change is een specialistische GGZ (sGGZ) instelling. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Hier kan dus iedereen gebruik van maken. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering, met uitzondering van het eventuele vrijwillige en wettelijk verplichte eigen risico. Wil je toegang krijgen tot onze zorg? Dan heb je een verwijzing nodig van een huisarts, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater, bedrijfsarts of medisch specialist.

Zorgovereenkomsten

MBB heeft contracten met onderstaande zorgverzekeraars (inclusief de bijbehorende labels). Deze zorgverzekeraars vergoeden (op je eigen risico na) het gehele traject. Verder kunnen wij rechtstreeks declareren bij deze zorgverzekeraars, evenals bij VGZ (inclusief bijbehorende labels). Let op: met VGZ hebben we dus géén contract.

Zit je aangesloten bij een andere zorgverzekering? Geen zorgen. Ook de zorgverzekeraars waar MBB geen contract mee heeft, vergoeden het behandeltraject vanuit de basisverzekering. Je betaalt bij ongecontracteerde zorg per traject €120,- per maand voor maximaal een half jaar. 

Machtiging aanvragen

Soms is na de intake een machtiging nodig van de verzekeraar voordat er gestart kan worden met het behandeltraject. Dit is het geval bij de zorgverzekeraars (inclusief labels) die hiernaast staan.

Na een positief behandeladvies start de casemanager van MBB de machtigingsprocedure bij jouw verzekeraar. De documenten worden opgestuurd die daarvoor nodig zijn. Jij krijgt een kopie van deze mail zodat je altijd op de hoogte bent van de procedure. Jij krijgt als cliënt van de zorgverzekeraar bericht over het wel of niet toekennen van de machtiging om bij MBB te starten. Zodra er een machtiging aanwezig is, kan jouw traject bij MBB worden ingepland.

  • CZ 
  • Zorg en Zekerheid
  • A.S.R./Ditzo

Factuur zelf indienen

Zit je bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben? Dan ontvang je van ons de gehele factuur. Deze moet je zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar. 

Let op: met VGZ hebben we geen contract, maar bij deze zorgverzekeraar kunnen we wél rechtstreeks declareren. Dus als je bij VGZ zit, hoef je zelf dus geen facturen in te dienen. 

Je ontvangt van ons een begeleidend document waarin stapsgewijs aangegeven staat hoe je dit moet doen. Indien van toepassing betaal je uitsluitend het wettelijk eigen risico.

MBB factureert conform de vastgestelde tarieven van de NZa en stuurt de facturen aan het eind van de behandelmaand. 

Sommige zorgverzekeraars betalen niet rechtsreeks aan MBB, dan krijg je zelf een factuur van ons. Deze dien je zelf z.s.m. in bij jouw verzekeraar. Als de verzekeraar het vergoede bedrag heeft overgemaakt op jouw rekening, dan maak je dit bedrag z.s.m. over aan MBB. Je hoeft het dus niet voor te schieten. Je stuurt het bewijs van betaling van jou aan MBB én het overzicht van de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kan de financiële administratie met je meekijken of er nog correcties op de factuur moeten plaatsvinden.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa helpt hieraan mee door omschrijvingen van de behandelingen (prestaties) vast te stellen. Voor bepaalde behandelingen gelden maximumtarieven. Dat zijn de NZa-tarieven waar instellingen zich aan moeten houden bij het bepalen van het instellingstarief.

Regels rondom kosten

Je betaalt altijd eerst jouw wettelijk verplichte eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico.

  • Indien je verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar MBB Change een contract mee heeft of als je een restitutiepolis hebt, geldt er geen eigen bijdrage.
  • Bij een naturapolis van de zorgverzekeraars waarmee MBB Change geen contract heeft (inclusief VGZ en bijbehorende labels), geldt een vaste eigen bijdrage voor het volledige behandeltraject van €720,—. 

Dit bedrag mag in maandelijkse termijnen betaald worden. Als je kiest voor 6 termijnen is dat €120,— per maand, bij de keuze voor het betalen in 12 maanden is het €60,— per maand. Je mag ook het volledige bedrag vooraf betalen, in dat geval ontvang je van ons korting en betaal je €695,—.

Nog vragen?

Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit met de vergoeding? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen!

Behandelkosten