Behandeltraject

Behandel

traject

Voorafgaand het intakegesprek

Voor een intake heb je een verwijzing nodig. De verwijzer kan jouw huisarts, maar ook bedrijfsarts of medisch specialist zijn. Jouw arts kan je online via ZorgDomein doorverwijzen of een verwijzing via een beveiligde mail sturen. Met deze verwijzing ben je aangemeld bij MBB. Zodra we je kunnen inplannen voor een intake, word je gebeld door onze secretaresse.

De intake is erop gericht om te onderzoeken of er ideeën of gedachten zijn die het herstel belemmeren. Dit kunnen bijvoorbeeld gevoelens van angst, depressie, verlaagde eigenwaarde en negatieve gevoelens zijn. Deze belemmerende gedachten hebben vaak een negatieve invloed op je gedrag en leefstijl waardoor veel klachten juist toenemen. Klachten uiten zich vaak op emotioneel-, gedragsmatig-, lichamelijk-  en sociaal gebied.

Tijdens de intake brengen we in kaart op welke leefgebieden, zoals hierboven benoemd, er mogelijkheden zijn. Na de intake geven we passend advies over het te volgen behandeltraject. Als we een goed beeld hebben van hoe iemand zich voelt en wat de omstandigheden zijn, kunnen we samen doelen stellen.

Voor het intakegesprek is het van belang om je identiteitsbewijs en een actueel medicatieoverzicht van de apotheek mee te nemen. 

Het kan ook zijn dat wij je na de intake niet in behandeling nemen. In dat geval ontvang je van ons een toelichting en geven we je advies over een geschikt alternatief.

Snelle start
met behandeltraject

Nieuwsgierig naar onze actuele wachttijden? Check het hier!

Het behandeltraject is maatwerk

Als je niet weet wat het is, hoe kom je er dan vanaf? Wij helpen je graag. Samen werken we eraan dat pijn, vermoeidheid of andere klachten je leven niet langer overheersen. Door te werken aan de verschillende levensgebieden, wordt jouw leven waardevoller. De klachten staan minder op de voorgrond en verdwijnen soms zelfs! Je kan weer richten op de dingen in het leven die voor jou belangrijk voor zijn.

Het behandelplan stellen we samen met jou op; je hebt eigen regie binnen het traject. Het plan is gebaseerd op gedragsverandering. We gaan werken aan de ‘belemmerende factoren’. Hierdoor verbetert jouw sociale leven, zoals gezin, hobby, sport en werk. Dit doen we met therapie gericht op vaardigheden om het gedrag te veranderen. Daarnaast leer je beter luisteren naar je eigen gevoel. Het gaat dus om het kunnen omgaan met de sociale, lichamelijke en mentale uitdagingen van het leven.

Na een positief advies voor een traject bij MBB, start je met de psycho-educatie. De psycho-educatie is een groepsbehandeling met ‘bondgenoten’. Mensen met dezelfde problemen als jij. De psycholoog begeleidt de groepen van 4-6 personen en de 3 sessies duren elk anderhalf uur. In deze fase komt de thuiscoach wekelijks bij je thuis. Hierdoor is er al in een vroeg stadium van het traject zicht op belemmerende factoren in jouw leven.

Deze fase duurt minimaal drie maanden en volgt op de fase van de psycho-educatie. Je wordt individueel behandeld door zowel de psycholoog als de psychomotorisch therapeut. Daarnaast komt de thuiscoach wekelijks of 1x per twee weken bij jouw thuis. De thuiscoach helpt je de geleerde vaardigheden toe te passen in je eigen sociale context. Afhankelijk van het herstel, kan de periode van drie maanden eventueel met maximaal 2×6 weken verlengd worden.

Na de individuele fase stroom je door naar psychomotorische therapie. Deze groepstherapie duurt 6 weken, elke sessie duurt één uur, elke week een nieuw thema. Je oefent met verschillende vaardigheden in een nieuwe en veilige omgeving met één van de psychomotorisch therapeuten. Na deze fase volgt er nog een afrondend evaluatiegesprek met de psycholoog.

We gaan ervanuit dat je na het traject zelfstandig de vaardigheden kan toepassen. Dat gaat in het begin met vallen en opstaan, maar we hebben er vertrouwen in dat je het zelf kan! Mocht dit toch nog lastig voor je zijn, dan zorgen we voor een warme overdracht. We hebben goede contacten met verschillende welzijnsorganisaties.

Looptijd traject
4 tot 6 maanden

De looptijd van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek. Het behandelplan is afgestemd op de persoonlijke doelen die je in het dagelijkse leven wilt bereiken.

Ontwerp zonder titel (52)

Diagnostische Camera

De Diagnostische Camera werkt in een veilige, afgeschermde digitale omgeving en maakt een video van het gesprek tussen jou en de gesprekspartner, zoals een psycholoog.  De Diagnostische Camera brengt zowel jou als de gesprekspartner in beeld. Op deze manier kunnen we je beter begrijpen en behandelen. De opnames worden naar je toegestuurd. Verder zijn de video’s onderdeel van jouw medisch dossier. 

Evalueren

Tijdens dit behandeltraject vindt er met regelmaat overleg plaats tussen de behandelaars over jouw herstel en eventuele aanpassingen binnen de behandeling. Daarnaast evalueren wij de voortgang mét jou tijdens overlegmomenten. Met toestemming worden ook jouw huisarts en/of verwijzers schriftelijk op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling.

Het behandelteam

De samenstelling van ons team maakt ons uniek. Ons multidisciplinaire team bestaat uit een thuiscoach, psycholoog, psychomotorische therapeut en een regiebehandelaar. De thuiscoach is opgeleid als maatschappelijk werker en komt bij jou thuis. 

Het is een intensieve periode die tijd, inzet en motivatie van je vraagt om tot een optimaal resultaat te komen. Het is een proces dat je zelf aangaat, maar je hoeft het niet alleen te doen!

Jeroen Terpstra

Psychiater
Jaimy (1)

Jaimy Schouten

Psycholoog

Aline Mooiweer

Psychomotorisch therapeut

Maaren Jansen

Thuiscoach