Veelgestelde vragen omtrent intake

Ja, je neemt je identiteitsbewijs mee (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) en een actuele medicatielijst. Deze lijst kun je meestal online aanvragen bij jouw apotheek. Je mag het digitaal sturen naar info@mbbchange.nl of een geprinte versie meenemen naar de intake.

Tijdens de intake brengen we in kaart op welke leefgebieden, zoals hierboven benoemd, er mogelijkheden zijn. Na de intake geven we passend advies over het te volgen behandeltraject. Als we een goed beeld hebben van hoe iemand zich voelt en wat de omstandigheden zijn, kunnen we samen doelen stellen.

De intake bij MBB is in tweeën gesplist. De eerste intake is met onze intakeprofessional die maatschappelijk werker is. Deze intake duurt ongeveer een uur. Zij legt het één en ander uit over het traject, stelt je inhoudelijke vragen en we bespreken jouw klachten. Bij het tweede deel van de intake kom je zowel bij  de psycholoog als de psychomotorisch therapeut. Deze intake is ongeveer een week na de eerste en duurt bij elke behandelaar één uur. Daarom moet je rekening houden met ongeveer twee uur in totaal.

10 minuten voordat de intake begint, ben je op onze locatie. Je meldt je bij het secretariaat op de 2e verdieping. De secretaresse kan jouw ID checken en de medicatielijst innemen. Zij wijst jou de weg naar de afdeling waar de thuiscoach de eerste intake met je houdt.

Na de intake word je altijd gebeld door de regiebehandelaar. Wanneer de regiebehandelaar belt, staat op de planning die je per mail hebt ontvangen. Zorg ervoor dat je makkelijk bereikbaar bent en op een rustige plaats zit om het behandeladvies met de regiebehandelaar te bespreken. De regiebehandelaar laat weten of een traject bij MBB Change in jouw situatie wel of niet passend is. Dat noemen we een positief of negatief behandeladvies.

Bij een positief behandeladvies kom je in behandeling bij MBB Change. De secretaresse stuurt je binnen een week de planning door van jouw traject. Meestal kan je vrij snel na de intake starten. De verwijzer krijgt een intakerapportage.

Bij een negatief behandeladvies kom je niet in behandeling bij MBB Change. Het team dat de intake heeft gedaan, zal een advies geven welke zorg waarschijnlijk beter bij je past. De intakerapportage wordt aan de verwijzer gestuurd waarin dit advies staat. Je neemt zelf weer contact op met de verwijzer en bespreekt het vervolg met hem.

Veelgestelde vragen omtrent het behandelingtraject

De secretaresse heeft jou voorafgaand de intake gevraagd welke dagdelen je voorkeur hebben voor een behandeling. Geef daarom vooraf duidelijk aan welke dagen je beslist niet kunt. Als de planning toch niet (helemaal) klopt, neem dan telefonisch contact op met de secretaresse om de oplossingen te bespreken.

Omdat we het belangrijk vinden dat ook jouw omgeving mee wordt genomen in het veranderingsproces dat je doormaakt, komt de thuiscoach altijd bij jou thuis. Zij oefent met jou de vaardigheden die je leert op locatie bij de psycholoog en psychomotorisch therapeut in de ‘natuurlijke’ omgeving. Dat kan zijn thuis, in je gezin, met je partner, vrienden of op het werk.

We vinden het belangrijk dat we niet óver je praten maar mét je praten over je eigen behandelproces. Daarom zitten we bij het afstemmingsoverleg met elkaar aan tafel om het hierover te hebben. Elkaar daadwerkelijk ontmoeten geeft zowel voor jou als voor ons meer informatie dan online. Mocht het toch een voorkomen dat het lastig in te plannen is, dan zoeken we daarvoor samen een oplossing. Geef dit dan aan bij je behandelaren of de secretaresse.

Bij hoge uitzondering kun je online aansluiten, dat overleg je altijd met je behandelteam of de secretaresse. Als je online aanwezig bent, let dan op de volgende dingen:

  • Je ontvangt van ons een vaste link via Microsoft Teams, via hier kun je deelnemen aan de online sessie.
  • Je zorgt ervoor dat je voldoende privacy hebt om in alle veiligheid en rust het gesprek aan te kunnen gaan.
  • Zorg voor een goede Wifi-verbinding en een volle batterij van je laptop en/of telefoon.
  • Zorg dat je op het tijdstip van de afspraak klaar zit totdat wij jou bellen.

Ja, alle cliënten die in behandeling komen starten met elkaar in een groep. De psycholoog geeft psycho-educatie. De groepsgrootte is tussen de 3 à 6 personen. We vinden het belangrijk dat we mét elkaar het proces aangaan, zodat je ervaringen met elkaar kan delen.

Jazeker! Het behandelproces is dan al gestart. Voordat je de eerste bijeenkomst hebt, komt de thuiscoach de intake bij jou thuis doen. Zij begeleidt je wekelijks in de eerste fase van het traject tot het eerste afstemmingsoverleg (MDO) waar je zelf bij bent. Zij bereidt ook samen met jou het eerste MDO voor. In deze eerste weken is er al veel om over na te denken en te praten. Je krijgt huiswerk mee die je in de groep en later individueel bespreekt.

Na drie keer psycho-educatie te hebben gevolgd, start de individuele fase van het traject. Deze fase duurt minstens 3 maanden en kan zo nodig worden verlengd. Dat gebeurt altijd in overleg met jou, het behandelteam en de regiebehandelaar.

Ja, de individuele fase van het traject kan worden verlengd. Dat gebeurt altijd in overleg  met jou, het behandelteam en de regiebehandelaar. Bij een verlenging worden duidelijke doelen afgesproken waar je aan gaat werken de komende weken. Zo weet je waar er aan gewerkt gaat worden met elkaar om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Als het team en jijzelf vertrouwen hebben in voldoende herstel, dan rond je af met groeps-PMT. In 6 sessies van een uur in een kleine groep (3 à 6 personen) oefen je de geleerde vaardigheden in een nieuwe groep in een veilige setting. Dit  noemen we de afrondende fase. Vooraf stel je doelen op met de psychomotorisch therapeut die je goed heeft leren kennen tijdens de individuele fase.

Na de afrondende groeps-PMT heb je nog een afsluitend en evaluerend gesprek bij de psycholoog. We hebben er alle vertrouwen in dat je het nu zelf kunt! Lukt het niet helemaal zelf, dan hebben we samen met jou daarvoor al oplossingen bedacht. Zo kun je je vaardigheden verder uitbouwen en blijven oefenen in het dagelijkse leven.

Veelgestelde vragen omtrent de vergoeding/kosten

Sommige zorgverzekeraars betalen niet rechtsreeks aan MBB, dan krijg je zelf een factuur van ons. Deze dien je zelf z.s.m. in bij jouw verzekeraar. Als de verzekeraar het vergoede bedrag heeft overgemaakt op jouw rekening, dan maak je dit bedrag z.s.m. over aan MBB. Je hoeft het dus niet voor te schieten. Je stuurt het bewijs van betaling van jou aan MBB én het overzicht van de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zo kan de financiële administratie met je meekijken of er nog correcties op de factuur moeten plaatsvinden.

Na een positief behandeladvies start de casemanager van MBB de machtigingsprocedure bij jouw verzekeraar. De documenten worden opgestuurd die daarvoor nodig zijn. Jij krijgt een kopie van deze mail zodat je altijd op de hoogte bent van de procedure. Jij krijgt als cliënt van de zorgverzekeraar bericht over het wel of niet toekennen van de machtiging om bij MBB te starten. Zodra er een machtiging aanwezig is, kan jouw traject bij MBB worden ingepland.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa helpt hieraan mee door omschrijvingen van de behandelingen (prestaties) vast te stellen. Voor bepaalde behandelingen gelden maximumtarieven. Dat zijn de NZa-tarieven waar instellingen zich aan moeten houden bij het bepalen van het instellingstarief.