Op korte termijn starten

met je behandeling?

 

Dat kan bij MBB Change!

De meeste GGZ instellingen kennen lange wachttijden. Een wachttijd houdt in dat je niet direct geholpen wordt of dat het enige tijd duurt voordat je een eerste afspraak kan maken. Wij beseffen ons dat je zo snel mogelijk geholpen wilt worden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De wachttijden geven een beeld van hoeveel dagen het duurt van moment van aanmelding tot het moment van de intake.
De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken.

Maximaal aanvaardbare wachttijd

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

In sommige gevallen wordt de wachttijd mede bepaald door de zorgverzekeraar. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een machtigingsprocedure voor de behandelfase. Dit betekent dat er pas kan worden gestart met de behandelfase na akkoord van de zorgverzekeraar.

Wachttijd intake
2 weken

Dit is de geschatte tijd tussen aanmelding en afspraak voor de intake.

Wachttijd eerste behandeling
5 weken

Dit is de geschatte tijd tussen het adviesgesprek ter afsluiting van de intake en de start van de behandelfase. Als gevolg van een eventuele machtigingsprocedure conform de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar en bijbehorende doorlooptijden, kan de wachttijd langer zijn dan hier benoemd.