Bent u een verwijzer?

Hier vindt u alle benodigde informatie!

Verwijzer
Uw cliënt is in veilige handen

Heeft uw cliënt ALK klachten? Dan kunnen wij iets voor elkaar betekenen! We nemen uw bevindingen en adviezen graag aan. U kent de cliënt namelijk het best.

MBB Change is één van de weinige organisaties die zich volledig richt op het behandelen van mensen met een aanhoudende somatische symptoomstoornis (DSM-5). Dit zijn cliënten met complexe ALK. Omdat wij hier zo gericht mee bezig zijn, kunnen we met zekerheid zeggen dat we de expertise hebben om uw cliënt optimaal te behandelen.

Ontwerp zonder titel (57)

Ons team
Multidisciplinaire aanpak

De samenstelling van ons team maakt ons uniek. Het team bestaat uit een regiebehandelaar, thuiscoach, psycholoog en psychomotorische therapeut. De thuiscoach is opgeleid als maatschappelijk werker en komt bij uw cliënt thuis. Onze ervaring is dat deze multidisciplinaire aanpak voor duidelijkheid zorgt bij de cliënt. Want hoe meer inzicht er is bij de start van een behandeltraject, des te beter het herstel van uw cliënt zal verlopen.

Medisch profiel
Cliëntenpopulatie

We behandelen cliënten met een complexe somatische symptoomstoornis (DSM-5). Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) is hier een onderdeel van. 

Onze doelgroep voldoet aan de zwaarste (meest complexe) groep binnen de GGZ namelijk ‘ernstig psychiatrische aandoening’ (EPA). Binnen de DSM-5 heeft MBB zich gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een somatische symptoomstoornis (SSS) en het behandelen van cliënten met een conversiestoornis. Lees hier meer over onze doelgroep.

Wanneer kan er een intake gepland worden?

Uw cliënt moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een intakegesprek:

  • Uw cliënt heeft lichamelijke klachten die niet goed te verklaren zijn, bij onderzoek is er geen lichamelijke oorzaak voor de klachten te vinden. Of er is wel een diagnose, maar de klachten zijn heftiger/beperkender dan op basis daarvan verwacht zou worden.
  • De lichamelijke klachten staan op de voorgrond en beperken uw cliënt in het dagelijkse leven.
  • Uw cliënt heeft al andere behandelingen gehad met onvoldoende resultaat, zoals een behandeling bij een POH-GGZ of psycholoog.
  • De klachten zijn langer dan zes maanden aanwezig.

Wat kan u van ons verwachten?

We bieden vooruitstrevende, deskundige zorg en vinden samen met uw cliënt een passende behandeling. Iedereen is uniek en iedereen ervaart daardoor andere gevolgen van zijn of haar klachten. Ons doel is dat uw cliënt het leven weer kan oppakken zoals hij of zij het zou willen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat uw cliënt na het behandeltraject zelfstandig de aangereikte handvaten kan toepassen.

De behandelingen zijn gebaseerd op ACT en CGT, daarnaast kan er traumabehandeling middels EMDR of imaginaire exposure worden toegepast. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt, kiezen we een passende behandelvorm.

Ontwerp zonder titel (55)

Aanmelden en verwijzen

U bent een verwijzer en wil een cliënt aanmelden voor een behandeltraject bij MBB Change.
Dit kan via onderstaande opties.

Verwijzen via beveiligde zorgmail

Als verwijzer bent u in bezit van een eigen beveiligde zorgmail. Op het verwijsformulier moet staan dat het om een sGGZ-verwijzing gaat en dat er een vermoeden van een somatisch symptoomstoornis is. 

Via het Zorgdomein zijn wij te vinden onder GGZ/Jeugdzorg > Geestelijke gezondheidszorg > Volwassenen > Somatoforme klachten > sGGZ > MBB Change.

Ontwerp zonder titel (58)

Vervolg doorverwijzen

Als u iemand naar ons doorverwijst, ontvangt u van ons een rapportage van de intake. Als de behandeling is afgerond, informeren wij u als verwijzer over het resultaat middels een eindrapportage. Daarnaast ontvangt de huisarts van de cliënt altijd een kopie van de rapportages.

Open communicatie

Mocht een client tijdens het behandeltraject u als verwijzer benaderen omtrent bijvoorbeeld medicatie of klachten die met dit traject te maken hebben, zou u dan contact met ons willen opnemen? Zo kunnen we de behandelingen goed op elkaar af blijven stemmen en treedt er geen ruis op binnen het traject.

Vergoeding behandeling

Het gehele traject van uw cliënt wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Nieuwsgierig hoe het precies zit? Lees het hier.

Certificering

Kwaliteit van zorg vinden we erg belangrijk. Wij willen onze cliënten met de juiste kennis begeleiden naar een betekenisvol leven. Daarom zijn we NEN-EN ISO 9001 gecertificeerd. Dit is een erkende internationale norm voor kwaliteitsprocessen. Door deze certificatie zijn ons cliënten verzekerd van een transparant en betrouwbaar behandeltraject die voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving.

Kiwa-ISO-9001-logo-NL

Blijf op de hoogte van MBB Change.
Zijn wij al geconnect?

Casus voorleggen

Wilt u als verwijzer nog meer informatie? Of twijfelt u of u een bepaalde cliënt kan doorverwijzen? Neem dan contact met ons op zodat we de casus kunnen bespreken!