Maaren Jansen

Thuiscoach

Gedurende het traject worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en handvatten aangeboden aan cliënten om ze te laten ervaren hoe ze met klachten om kunnen gaan. Het maken van de vertaalslag naar zijn of haar eigen sociale omgeving is soms lastig. Binnen het traject van MBB Change is het is mijn taak om samen met de cliënt te kijken naar het toepassen van vaardigheden in het dagelijks leven. Om daar goed bij te ondersteunen, vinden de gesprekken plaats bij de cliënt thuis. Het voordeel is dat partners of gezinsleden op een laagdrempelige manier bij de behandeling betrokken  worden. Op die manier werken we binnen MBB Change aan het gehele plaatje.

Cliënten opnieuw laten ontdekken hoe zij hun leven op een prettige en zinvolle manier kunnen inrichten, is wat ik belangrijk vind. Het bevorderen van zelfredzaamheid en het vergroten van eigen-regie staan daarin centraal. Samen kijken we naar wat er nodig is om dit te bereiken.